Sjåføren til legesjekk etter at kontainer-bil veltet