- Vi har rutinene våre uansett om det går båt eller ikke