Etter at Frøya kommunes navnekomite ble lagt ned, har administrasjonen hatt møter med grendalagene som har hatt innsigelser på veinavnene. Nå legger de fram forslaget som skal gjøre at alle veier på fast-Frøya får sitt endelige navn.

Administrasjonen kommer med forslag på å endre tre veinavn. Blant disse er Titerveien. Av de to mulige andre skrivemåtene foreslås Titranveien, og ikke Titterveien. Det er Titran grendalag som har bedt om at navnet må bli Titranveien. Dette er i utgangspunktet en "ulovlig" skrivemåte, og navnekomiteens avviste dette i sin vurdering.

Saken skal behandles i formannskapet førstkommende tirsdag.

- Handler om identitet

Ved å velge Titranveien på hele veien som går fra Nordskaget til Titran, får ikke Nordskaget og Kverva gjennomslag for sitt innspill. Når denne veien ikke ble Sørfrøyveien, så mener de at veien må deles opp i flere parseller som får navn etter grendene de går gjennom.

- Dette handler om identitet. Det er synd de ikke deler opp. Blir det sånn, så bor folk på Nordskaget og Kverva, men har adresse Titranveien. De vil ikke identifisere seg med Titranveien. Dette har blitt en litt betent sak, for stedsnavn er viktig for folk. Jeg tror ikke vi er helt ferdig med denne saken ennå, sier Remy Strømskag fra Kverva og Nordskag grendalag.

Storheia

De to andre veinavnene som nå foreslås endret, er Nesaveien, som blir til Nessaveien, og Storheiveien på Sistranda som blir hetende bare Storheia.

Det har kommet innspill flere steder om å fjerne "veien"-endingen, men administrasjonen følger prinsippet om at det må være sammenfall mellom vei og stedet (veien kan ikke strekke seg lenger enn det området som har stedsnavnet, hvis endingen skal tas bort). Men for Storheia har veien og stedsnavnet samme utstrekning.

Industriveien

Videre vil administrasjonen fullføre navnegivingen med at noen veien som ikke har fått noe navn tidligere, nå gis navn.

Veien ned til Nordskag industriområde/Innovamar får navnet Industriveien

Stikkveien ut til Valvågen (Valvågan) får navnet Valvågveien

Veien ned til sjøen i Gurvikdalen får navnet Gurvikdalsveien

Vil endre skrivemåte på steder

I offiselle kart er Gurvikdalen skrevet med en S inni, Gursvikdalen. Her er det allerede opprettet en navnesak for å få bort denne S-en i skrivemåten.

Rådmannen foreslår også at kartverket oppretter en navnesak på stedsnavnet Straumskaget.  Dette er skrivemåten stedet har på i Sentralt stedsnavnsregister, men i forbindelse ned navngivingen av veiene, har det kommet opp at stedet alltid har blitt kalt Strømskaget, og ikke Straumskaget.