Har fått stoppordre på en av Hitras dyreste eiendommer - eieren er overrasket

foto