Lover noen forbedringer, men erkjenner at det neppe er nok

foto