Serverte tareburgere og forsket på kamskjells fluktrespons