Forbereder storhogst - tillater tunge kjøretøy

Vi vil ikke ha Frøya dekt med tett, ugjennomtrengelig sitkagranskog, skriver Johan G. Foss