- Staten tapper kystkommunene. Flertallet tilbyr feil medisin