Krevde 10 millioner i erstatning for oppsigelse og yrkesskade