Stortingsbesøk, tv-innspilling og 22.juli-senteret