- Uansett hvilken konstellasjon vi ender opp med til slutt, så er det maktpåliggende at vi har med oss Hitra på det, sa Helge Borgen (Ap) da Frøya kommunestyre diskuterte mulige alternativer til ny kommunestruktur. Flere forslag til samarbeid ble lansert, og flere av dem har leserne av lokalavisa Hitra-Frøya sin mening om allerede.

LES OGSÅ: Dødt løp mellom de to minste kommune-forslagene.

Men ett forslag er ikke testet ut: Hva med å se enda videre på Fosen, utover Ørlandet og Bjugn, og også ta med Åfjord og Roan?

En god eller dårlig tanke? Gi din stemme i stemme-feltet. Du kan også utdype din mening i kommentarfeltet under.

Fellestrekk geografisk og næringsmessig

Frøya kommunestyre har bedt styringsgruppa også vurdere dette alternativet med Fosenkommunene. Frøya-ordfører Berit Flåmo sier til lokalavisa at hun gjerne vil ha dette alternativet vurdert, da hun ser flere positive sider med det.

- Fosenkommunene er interessante for oss, både ut fra geografi og næringsstruktur. Det er bare Frohavet mellom oss. Halten har alltid hatt tett tilknytning til Fosen, og Ørlandet er et trafikalt knutepunkt for øyregionen. Og Bjugn er som oss en stor havbrukskommune med oppdrett, fôrfabrikk og så videre, sier Flåmo.

Havbruk, energi og teknologi

Hitra-ordfører Ole L. Haugen har også - da Hitra kommunestyre drøftet konkrete alternativer - tatt til orde for å vurdere en sammenslåing med et par Fosen-kommuner.

- En ny kystkommune kan være Hitra, Frøya, Bjugn Ørland, Hemne, Snillfjord, Aure og Smøla. Det er kommuner som er sterke på havbruk, energi og teknologi, og et samlet innbyggertall på rundt 30.000. Summen av det kan gjøre oss mer attraktiv og få mer oppmerksomhet, mente Haugen.

Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen er i disse dager i øyregionen. Torsdag kveld skal hun delta i et åpent møte i Frøya kulturhus der kommunestruktur er tema.