Hitra kommune skriver følgende i en pressemelding:

Hitra svømmehall stenges med øyeblikkelig virkning fra i dag Torsdag 17.09.14. og i første omgang til og med søndag 21.09.2014.Årsaken av stenging er uønskede bakterievekster og hvor prosess med dette allerede er godt i gang.

- Vi forutsetter at bassenget kan tas i bruk igjen fra Mandag 22.09.2014 – nærmere beskjed vil bli gitt gjennom kommunens hjemmeside og direkte til leietakere av svømmeanlegget hvis utvidet stenging skal skje.

- Vi beklager stengingen, skriver Kommunalsjef for drift og eiendomAnn-Magritt Glørstad.