I kartet finner du komplett oversikt fra Kartverket over boliger solgt og overdratt i Frøya, Hitra og Snillfjord i februar 2015. Dette er ordinære bolig-eiendommer (fritidsboliger og næringseiendommer er holdt utenom).

Mer informasjon om den enkelte eiendom finner du ved å zoome deg inn i geografien og klikke på nåla. Du kan velge om du vil lese informasjonen i et vanlig kart, på et foto eller som hybrid av disse (velg oppe i høyre hjørne av kartet).

Offentlige data fra Grunnboken og Matrikkelen inneholder også historisk oversikt over omsetning og overdragelser på den enkelte eiendom. Dette finner du ved å bruke piltasten høyre/venstre inne i informasjonsboksen på eiendommen.