Statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, Roy Angelvik fra Hitra, vil torsdag 27. oktober foreta den offisielle åpningen av Smøla Visningssenter for Havbruk. Visningssenteret ligger ved Gurisenteret på Edøya på Smøla og blir det første visningssenteret i Møre og Romsdal. I Sør-trøndelag ligger det ett tilsvarende senter på Hitra, som driftes av Lerøy Midt AS/Kystmuseet/Museene i Sør-Trøndelag.

Fiskeridirektoratet tildelte Nekton Havbruk på Smøla en såkalt visningskonsesjon for havbruk i desember. Dette gjøres for å bedre kunnskapen om akvakultur hos publikum, og er tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.

– Det har i løpet av 2016 blitt etablert en sjølokalitet ved Hestøya på Innsmøla. Innendørs utstilling er etablert i nærheten, ved Gurisentret på Edøya. Sammen med våre sponsorer har vi også produsert en spennende og informativ film og fått til en god utstilling ved Gurisentret, sier prosjektleder Peder Iversen i en pressemelding gjengitt på ilaks.

Etter åpninga av senteret blir det for fjerde år arrangert et såkalt Smoltting, en møteplass mellom kunder, leverandører, politikere og forvaltere. Blant foredragsholderne her er fiskehelseselskapet Åkerblå fra Frøya.