En frøyværing sto nylig tiltalt i Fosen tingrett etter at han i fjor sommer kjørte båt i alkoholpåvirket tilstand.

Siktede forklarte at han var på båttur, og under et besøk i den forbindelse drakk han om kvelden ca. halv flaske vodka.

Dagen etter skulle han kjøre heim igjen med båten. Siktede opplyser at han også drakk 3 -4 drammer på heimturen.

Før han kom til Frøya, fikk han motorstopp og båten drev på land. Bortsett fra noen skrapemerker, oppsto det ingen skader på båten.

På spørsmål om alkoholkonsentrasjonen på 2,20 promille i blodprøve tatt ca to timer etter båtturen, opplyser siktede at han ikke følte seg overstadig, men edru nok til å føre båten.

Siktede erkjente straffeskyld i henhold til siktelsen.

Høypromille

I skjerpende retning anførte tingretten at dette dreier seg høypromille. I tillegg ble det lagt vekt på at siktede hadde passasjer i båten og at båtturen endte med at båten gikk på en holme etter motorstopp.

Mannen er også tidligere domfelt for promillekjøring tre ganger.

I formildende retning la retten vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Retten har også vurdert alternativer til ubetinget fengselsstraff som eventuelt kan bidra til å redusere siktedes alkoholproblem og med dette redusere faren for nye brudd på promillelovgivningen.

Blant annet har retten vurdert muligheten for å ilegge betinget fengsel med vilkår om å gjennomføre opphold i institusjon. Konkusjonen ble imidlertid at man fant det riktig å la siktede fortsette med dagens aktive hverdag samt tettere oppfølging fra NAV.

Dommen i Fosen tingrett ble fastsatt til fenegsel i 14 dager.