Tirsdag 24. mai ble strømkabelen igjennom Hitratunnelen kuttet. Da var Hitra og Frøya forsynt med strøm fra bare en kabel.

- Nå er det ingen vei tilbake, uttalte prosjektleder, Ronald Blomlie, fra Trønder energi.

Kabelen er kuttet for at den skal legger gjennom trafostasjonen på Jøsnøya. 25.mai ble det for første gang sendt strøm gjennom trafostasjonen. Selve trafostasjonen på Jøsnøya er ikke ferdig, men den vil være i full drift fra høsten. Denne transformatorstasjonen skal hovedsakelig forsyne det nye industriområdet på Jøsnøya, men vil samtidig være en viktig reserve for forsyningen til hele Hitra.

Nytt og bedre strømnett i 2019

- I 2019 skal vi være helt ferdig, forteller Bjørn Rune Stubbe fra Trønder energi.

Forbedringene av strømnettet vil koste 300 millioner. I dag forsynes Hitra og Frøya med strøm fra to kabler fra fastlandet. En som går gjennom Hitratunnelen og en undersjøisk utenfor tunnelen.

I framtiden vil Hitra og Frøya ta imot strøm fra Snilldal, der det er en stor trafostasjon. I øyregionen er det fire mindre trafostasjoner, på Fillan, Vikstrøm, Frøya og en på Jøsnøya som står ferdig til høsten.

Slik strømnettet er i dag vil det ikke kunne levere nok strøm til å utvide industriområder fordi forbruket av strøm øker. De nye vindmølleparkene trenger også sterkere nett for å kunne levere de strømmengdene som er planlagt.

- Vi må gjøre noen grep for å sikre strømtilførselen de neste tre årene mens utbedringene pågår, sier prosjektleder Torgrim Schnitler fra Trønderenergi.

For husstander og næringsliv vil utbedringen av strømnettet, når det er ferdig i 2019, bety et sikrere nett, mindre strømstans og økt kapasitet.

Tider og omfang av strømstansen

Som ledd i arbeidet med utbedringen vil det være nødvendig å stenge strømnettet i perioder nå på forsommeren.

Natt til tirsdag 14. juni vil strømmen være koblet fra i rundt 10 minutter. Dette påvirker bare de som bor på nord-Frøya.

Natt til lørdag 17. juni vil det være et nytt mulig strømbrudd for den samme kundegruppen. Trønderenergi velger å utføre arbeidet natt til lørdag på sommeren, fordi strømforbruket er på det laveste. Hvis forbruket er lavt nok under arbeidet kan utkobling av kunder unngås. Dersom det blir nødvendig kan strømmen være koblet fra i inntil seks timer.

Natt til lørdag 24. juni vil strømmen være borte i inntil tre timer. Dette vil berøre alle kunder på Hitra og Frøya. Da kuttes begge hovedkablene fra fastlandet og ingen reserveforsyning kan etableres i disse tre timene.

Avdelingssjefen, Bjørn Rune Stubbe, forteller at alle berørte kunder, vil få en tekstmelding om de mulige strømbruddene. Han lover også at de skal sørge for at det blir minst mulig bry for befolkningen.

- Mennene jobber så raskt og effektivt de kan, og på en tid i døgnet der flertallet ikke vil merke at strømmen er borte.

Den nye trafostasjonen ved hurtigbåtterminalen på Jøsnøya.