Forskningsprosjeket kalles ScandTick Inovation og skal pågå i tre år som en videreføring av et tidligere flåttprosjekt.

Det ledes av Sørlandet sykehus og Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i Sverige. Ellers er Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med som norske samarbeidspartnere, skriver folkehelseinstituttet.

Skandinavias største

Det gjør prosjektet til Skandinavias største på flått og sykdomer. 70 millioner kroner skal brukes på ScandTick Inovation.

- Prosjektet vil øke kapasiteten og utvikle spisskompetanse innen forskningsfeltet flåttbårne sykdommer. Vi håper å gjøre nyvinninger når det gjelder diagnostikk og behandling, sier Vivian Kjelland, som er forsker ved Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus til folkehelseinstituttets hjemmeside.

Kjelland er også prosjektleder fra norsk side, opplyses det.

- Målet er å redusere antall flåttbårne infeksjoner hos mennesker og flåttens vertsdyr. Deler av forskningen vil også fokusere på utvikling av gode vaksiner og bedre behandling, forteller seniorforsker Åshild Andreassen ved Folkehelseinstituttet.