"Urettferdig", "Slag i trynet", "Politisk spill", "Nå er festen over"