Lokale fiskemottak og lokale politikere ønsker seg flere "heimfiskere" - ser på mulighet for hjelp til rekruttering