Mandag 22.01

75 år

Nordskag, Alf Gunnar

Skoleveien 7

7266 Kverva

45 år

Lian, Harald Solvar

Oldervikveien 6

7240 Hitra

Nilsen, Anne Irene

Hammarvikbakkan 16

7263 Hamarvik

35 år

Jovic, Vojin

Blåskogveien 21 A

7240 Hitra

30 år

Gården, Dag Ove

Tøftahalsen 7

7247 Hestvika