Dalpro har åpnet sitt lavterskeltilbud, ”Refleks”, rettet inn mot deltagere med rusutfordringer eller psykiske lidelser. Å bruke refleks handler om å bli sett når det er mørkt rundt deg. Å bli sett når man er i en vanskelig livssituasjon er også tanken bak det nye tilbudet hos Dalpro.

- En gruppe som er misforstått

- Dette er en gruppe som ofte er misforstått. Gjennom dette lavterskeltilbudet vil vi ivareta verdigheten og samtidig gi støtte og motivasjon til mennesker i en krevende hverdag, sier Marianne Løfvenius som skal lede tilbudet sammen med Christian Malin.

Seks deltagere, tre frøyværinger og tre hitterværinger, har fått tilbud om plass. I første omgang holdes det åpent tre dager i uken, men Malin og Løfvenius håper på en utvidelse av tilbudet etter hvert.

- Vi ønsker å gjøre det enkelt

- Aktivitet og lavterskel er nøkkelordene når du ber meg forklare hva ”Refleks” er. Områdene rundt her innbyr til aktivitet. Marka er rett utenfor dørstokken her, og vi har tilgang på båt. Vi ønsker å gjøre det enkelt. Vi kan for eksempel gå tjue minutter inn i maka her og tenne et bål. Det er ikke så mye som skal til for å få innhold i dagen, forklarer Christian Malin.

Viktig å oppleve mestring

- Vi mener vi har fått drømmejobben. Jeg brenner for å jobbe med denne brukergrupppen, forteller Løfvenius.

Det er viktig å få stabilitet i hverdagen. Har man tråkket opp en uheldig sti i livet skal det litt tid til for å snu dårlige vaner til gode. Men Malin og Løfvenius har tro på at de sammen med deltagerne skal kunne ta små skritt i en ny retning.

- Det viktigste er å legge opp til et tilbud hvor deltagerne opplever mestring. Da kommer man et steg videre. Og så tar vi det derfra, smiler Christian Malin.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no