Trygve Sivertsen har bedt om og fått innvilget fritak fra sitt verv som Hitra kommunes representant i Aunøyastiftelsen.

Da formannskapet skulle velge ny Hitra-representant i styret, foreslo Tom Skare at Miriam A. Baglund får plassen, noe formannskapet enstemmig har sluttet seg til.

Trygve Sivertsen
Miriam Aclima Baglund