Hitra Arbeiderparti har nylig gjennomført styrevalg. Monica Holmen ble valgt til ny leder. Hun tar over ledelsen av lokallaget etter Ida K. Broholm.

Sammen med seg i styret har Holmen; Thomas Glørstad (ny), Aase Strømsvik Olsen (ny), Lars Erik Strand Vitsø (ny), Einar Brendbo, Sigbjørn Glørstad, Åse Sivertsen og Stig Wraalsen.

- Hovedoppgaven til det nye styret blir å synliggjøre partiets politikk og igangsette programarbeid fram mot kommunevalget i 2019, opplyser Hitra Arbeiderparti.

Partiet vil invitere til tema- og medlemsmøter i Snillfjord og Hitra for å skape engasjement og interesse hos alle velgergrupper.