Fredags morgen for en drøy uke tilbake kl. 06.00 sperret bøndene utkjøring av matvarer til butikker flere steder i landet. Samme ettermiddag var det rundt 15 traktorer som kjørte gjennom begge rundkjøringene, gjennom Fillan sentrum, ut til DalPro og tilbake. Traktorene har plakater der det står ”La oss lage maten din”, ”Stopp! Snu!” og ”Norge trenger bonden”.

- Målet med aksjonene er å få utjevnet inntektsgapet mellom bøndene og andre yrkesgrupper, forteller Trond Larsen som er leder i Hitra og Frøya bondelag. Årsaken til at bøndene aksjonerer er brudd i jordbruksforhandlingene. De vil vise at det ikke er en selvfølge med norsk mat, og de ønsker et mangfoldig landbruk. På 1980-tallet var det over 130 gårdsdrift med melkeproduksjon på Hitra. I dag er det 13.

Rundt 15 kjøretøy var med på aksjonen

Sterk støtte

Dårlige lønnsforhold gjør at rekrutteringen til landbruket er vanskelig, mener bøndene.

- På Frøya og Hitra går ungdommen til oppdrett fordi det både er bedre betalt og mer kurante arbeidstider. Men hva skal vi med laks hvis vi ikke har potet og rømme, smiler Larsen.

Larsen mener det er viktig å ta vare på de små, lokale brukene. På Frøya og Hitra er det begrenset hvor stort det er mulig å drive, og det er også begrenset hvilken drift man kan ha.

- Regjeringa vil ha matproduksjon i hele landet, men det er de sentrale strøkene som får mest støtte fordi de kan drive stort. Det er ikke mulig i utkants-Norge

Over hele landet har bøndene fått sterk støtte og sympati fra folket, og det gjelder også på Hitra og Frøya.

- Vi har bare fått gode tilbakemeldinger på aksjonen. Bilistene gir oss tommelen opp selv om det sikkert var 150 meter med kø bak oss, sier Larsen etter aksjonen.