Det lyser fortsatt grønt for havbruk, men er bekymret for utviklinga i bygg og anlegg