Frøy Akvaservice startet med en 31 fots Viksund fiskebåt som lå på bunnen av sjøen ved fergeleiet på Flakk. I dag har de 63 servicebåter og er med i absolutt alle ledd servicetjenesten i oppdrettsnæringa krever, bortsett fra å fôre laksen.

- Martin Korshamn kom til meg for å få hjelp til å etablere et selskap i 2004, forteller daglig leder i Frøy Akvaservice Idar Indset.

Indset jobbet som rådgiver og bedriftsutvikler i Surnadal da Korshamn kom innom. Han hadde kjøpt et vrak som lå utenfor fergeleiet på Flakk han ville heve, og en undervannsminiubåt. Korshamn ville bruke ROVen til å drive redningstjeneste og inspisere kabler for e-verket.

- Jeg gjorde noen markedsundersøkelser for han og det var overhode ikke noe grunnlag for å etablere et firma som utførte slike oppgaver, forteller Indset.

I følge redningstjenesten hadde det vært ett oppdrag hvert andre år i Møre og Romsdal der man hadde behov for en ROV.

- Det er ikke mye å leve av.

Testing av notvask i svømmebassenget

Indset begynte å undersøke hvilke andre muligheter Korshamn hadde og kom etterhvert inn på oppdrettsnæringa. Han tok kontakt med Roar Paulsen i Lerøy sin tekniske avdeling for å spørre om de hadde behov for inspeksjon på lokalitetene.

- Det var et behov men ikke så mye. Men desto større var behovet for notvask.

På den tiden ble det å vaske nøtene en større og større utfordring. Tidligere var nøtene mindre stålbur som ble tatt ut og skiftet. Nå var de 120-160 meter i omkrets og måtte vaskes i sjøen av dykkere.

- Paulsen fortalte at de brukte rundt 2 millioner i året på notvask, men de burde brukt enda mer. Notvask er ikke en utgift, men en investering i fiskevelferd og tilvekst, forklarer Indset.

Både Marine Harvest og SalMar ville trenge notvask så her var det muligheter. De måtte bare utvikle et system for å vaske nøtene så var det plutselig et forretningskonsept.

Korshamn hev seg rundt og engasjerte to av gründerne som jobbet for søsteren hans. Hun drev Ullkorga i Rindal. Guttene var veldig teknisk orientert og hadde ordnet både spinneri og kavet ull.

- Vi måtte leie svømmebassenget i Rindal for Rindal er den eneste kommunen i Møre og Romsdal fylke uten kystlinje, forteller Indset.

De pakket inn vaskeskivene på undervannsroboten med ullpledd for ikke å ripe opp flisene. Det fungerte. De hadde greid å utvikle et system for å vaske nøter med undervannsroboter.

- Martin gikk tom for kapital og vi var helt avhengig av å få inn investorer og folk i styret som kunne oppdrett, forteller Indset.

Selv kunne han ingenting om oppdrett, men prøvde å kontakte ledere i oppdrettsnæringa på Hitra og Frøya. Det viste seg å være svært vanskelig å få tak i de på telefon.

På utstyrsbutikk for å finne kompetanse på oppdrett

Korshamn og Indset fikk vise hva de var gode for og fikk vasket litt hos SalMar og Marine Harvest.

- Jeg snakket med Per Måsøval og Lars Flåhammer. Dette er sterke personligheter i sine respektive system og de fattet interesse for konseptet.

Korshamn og Indset manglet både kompetanse og kapital, og vendepunktet kom da Martin kjørte i stykker strømaggregatet da han vasket til Ervik laks og ørret en fredag. Han ringte Indset:

- Du Idar, nå har jeg kjørt i stykker aggregatet mitt, kan du hjelpe meg å få tak i et nytt, har du penger å legge ut?

- Skal det være et stort aggregat da?

- Det greier seg med det Honda dieselaggregatet de har på Smart Club på Tiller.

- Det er greit, Martin.

På lørdagsmorgen dro Indset på Smart Club og kjøpte aggregatet. Da han skulle betale i kassen så han bakhodet til en frøyværing foran seg. Det var Helge Gåsø. Han var innom Smart Club før han reiste på ferie. Indset betalte og løp etter Gåsø. Samtalen utspant seg omtrent som følger:

- Helge har du tid?

- Kjenner du meg?

- Nei jeg kjenner deg ikke men jeg vet hvem du er. Jeg har drevet som rådgiver og selger så jeg vet hvem som er bedriftsledere både i Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim. Jeg har levd av dette markedet i mange år. Jeg er interessert i å komme i kontakt med deg.

- Hva gjelder det?

- Vi har etablert et selskap og har funnet et brukbart konsept som vi har fått bra tilbakemeldinger på fra oppdrettsnæringa. Vi vasker nøter. Vi ser for oss at det blir et voksende marked og vi trenger både ressurser i styret og vi trenger folk til å være med å finansiere. Finansieringen har jeg egentlig fått veldig gode tilsagn på. Indre Nordmøre invest og flere vil være med. Problemet er at de ikke har kompetanse fra næringa så vi er helt avhengig av å ha ressurser i styret som vet hva oppdrett er. Verken jeg eller han som er daglig leder har noen kjennskap til næringa.

- Send meg mail, jeg er tilbake om ti dager.

Fantastisk utvikling

I slutten av 2006 møttes Helge Gåsø, Martin Korshamn, Indre Nordmøre invest og Idar Indset på Bårdshaug Hotell for å diskutere firmaets fremtid. Det ble skrevet en aksjonæravtale våren 2007 der Korshamn og Indset gikk inn med det de hadde, og Gåsø med resten.

- Vi kjøpte den første ny-båten da Helge kom inn i bildet, forteller Indset.

Den ble levert høsten 2007, men på grunn av dårlig arbeid brukte de et halvår på å sveise den om. Korshamn gikk ut av selskapet i 2007 og Idar Indset ble daglig leder. Etterspørselen etter tjenestene deres økte og det ble behov for enda flere båter. I 2015 kjøpte Frøya Akvaservice opp West og Møre dykkerservice som i dag heter Frøy Vest. De har base i på Måløy og i Ørsta. I oktober 2017 kjøpte de Njord Costal Services (NCS) i Finnsnes. Det siste tilskuddet i bedriften er Seadive som ble kjøpt 1. februar i år.

- Vi begynte med notvasking og er i dag et komplett serviceselskap. Frøy Akvaservice er det desidert største serviceselskapet for oppdrettsnæringa i Norge. Det har vært en fantastisk utvikling, forteller Indset.

Båtene til Frøy Aquaservice går fra Rogaland til og med Finnmark. Grunnen til at Frøy Aquaservice har greid å blitt så store mener Indset skyldes fire punkter.

- Det er kundene våre, våre ansatte, eierskapet og engasjementet til aksjonærene og at storsamfunnet har tro på det vi driver med.

Frøy Akvaservice har i dag 100 ansatte med høy, spesialisert kompetanse.

- Det er ingen leverandører som har så mye kompetanse som oss, men det er å få overført denne kompetansen videre som er krevende, mener Indset.