Disse politikerne skal følge de enkelte skolene og barnehagene