Folk rigget først heimekontor, så kom behovet for heimeunderholdning