I følge Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført på Hitra og Frøya i uke 9-11, svarer øyungdommene følgende på hva det er som gir minst og mest status i vennemiljøet.

Kunne stoles på

Å være til å stole på, scorer aller høyest blant alle ungdommene på Hitra og Frøya.

På Frøya svarer over 90 % av ungdommene på 8. og 10. trinn, VG1, VG2 og VG3 at dette gir mest status.

Hele 98 % av elevene på 8.trinn på Hitra, sier dette gir mest status i vennemiljøet deres.

Hva er viktig for å få økt status på Hitra? Graf: Ungdata.

Bra utseende og god i idrett

Deretter følger punktet "å ha et bra utseende".

Her svarer 73 % av VG 3-elevene på Frøya at dette gir mest status i vennemiljøet deres, mens dette betyr mindre for de andre spurte Frøya-klassene.

På punktet "Å være flink i idrett" er det spesielt elevene i 8. trinnet på Frøya (70 %) som sier dette gir økt status.

Hva er viktig for å få økt status på Frøya? Graf: Ungdata.

Å røyke hasj

Det å drikke seg full gir ikke særlig høy status blant øyungdommene.

Dette gir minst status på Frøya. Graf: Ungdata.

Helt i bunnen og med minst status på både Frøya og Hitra, finner man det å røyke hasj.

Dette gir minst status på Hitra. Graf: Ungdata.

Gode holdninger blant øyungdommen

- At det viktigste for ungdommene er å være til å stole på, mens røyking av hasj er det som gir minst status, det sier noe om gode holdninger blant våre ungdommer, sier interkommunal folkehelsekoordinator, Kristin Strømskag.