Ber fylkeskommunen vurdere bru i vest, og i alle tilfelle med to kjørefelt