- Det er snakk om småpenger. Når vi nå først bruker så mye penger på brua, må vi få på plass parkeringsplass for biler med det samme. Sånn "stykkevis og delt"-opplegg her bare tull. Nå må de sannelig komme på banen de som er i den politiske ledelsen i fylket.

Det sier kommunestyrerepresentant i Hitra, Tom Skare (Frp), opprørt på opplysningen om at det neppe blir oppstillingsplass for biler ved den nye Dolmsundbrua, slik det framgår av reguleringsplanen for området. I reguleringsplanen, utarbeidet av Multiconsult og som Hitra kommune heviser til på sine nettsider, er det lagt inn offentlig parkeringsplass ved Dolmsundbrua, samt at fire nye busslommer er innregulert på strekningen. I vedtaket som flertallet i Hitra kommunestyre vedtok i august 2011, står det:

"Gode av- og påstigingsmuligheter for buss"

"Hitra kommune henstiller om at det ved avkjøringen til og i området ved Dolmsundet Hotell, blir avsatt muligheter for etablering av ny bensinstasjon og servicevirksomhet, samt gode av- og påstigingsmuligheter for buss. (..) Med bakgrunn i at reguleringsplana vedtas mot vilkår gitt av Statens vegvesen, er plana ikke kjent gyldig før dette spørsmålet er avklart."

Lokalavisa har ikke klart å finne ut på hvilket politisk nivå dette punktet eventuelt er endelig avklart og om "gode av- og påstigingsmuligheter for buss" også betyr parkeringsplass. Men prosjektleder for Fv. 714 Dolmsundbrua, Steinar Johansen i Statens vegvesen, sier at det ikke er lagt inn bygging av parkeringsplass slik prosjektet nå foreligger.

- På Dolmøy-sida blir det tilrettelagt for bussholdeplass, men ikke tillrettelagt for parkering, sier Johansen, som kom inn i prosjektet etter at kryssløsninga var lagt.

Halvgjort er dårlig gjort

Politiker Tom Skare mener det er stort behov for en parkeringsplass/venteplass for offentlig kommunikasjon, og er svært skeptisk til at myndighetene ikke benytter anledningen til bygging av parkeringsplass nå når anleggsmaskinene likevel er i området for bru- og veibygging.

Tom Skare, Hitra Frp

- Vi kan ikke finne oss i bortforklaringer om at det ikke finnes penger. Gangvei bort til hotellet er så sin sak, selv om om det også er helt uholdbart at samfunnet baserer seg på at folk skal parkere på den private plassen til hotellet. Men nå må sannelig den politiske ledelsen komme på banen. Vi kan ikke nok en gang gjøre feilen at vi gjør prosjektene bare halvveis ferdig, sier Skare.

- Her bruker vi enorme summer på brua, og bygger et kryss til 7-9 millioner kroner, og unnlater å gjøre det hele ferdig med en oppstillingsplass. Hvis vi ikke gjør dette ferdig nå, blir det aldri gjort og området stående som en fast skamplett over elendig planlegging. Å si at man mangler penger, er bare en unnamanøver. Javel, så ta opp et lån da! Det er ikke snakk om store ekstrapenger. Under valgkampen var de ikke måte på hvor positive alle var til Hitra og Frøya. Nå må fylkespolitikerne gjøre opp for seg og stille opp. Vi ble lovet gull og rønne skoger, nå forventer vi at det begynner å skje noe. Om det ikke blir gjort nå, tør jeg vedde på at det aldri skjer. I hvert fall er da kostnadsnivået steget til himmels, og da står det også andre prestisjeprosjekt rundt i fylket her som kommer til å gå foran i prioriteringa.

Vil informere om kulturminner

Plansjef Dag Robert Bjørshol i Hitra kommune sier at kommunen har bedt om et møte med prosjektledelsen for å diskutere nettopp muligheten for å få bygget en parkeringsplass. Kommunen ser ifølge Bjørshol også behovet for å få laget en informasjonsplass der reisende kan få et innblikk i historien til området. I forbindelse med arkelogiske utgravninger foran bruprosjektet ble det funnet nye spor etter tidlig menneskelig aktivitet. Dolmsundet er forøvrig kjent for sine svært rike forekomster at kulturminner i form av 9000 år gamle boplasser fra steinanleren og gravrøyser fra jern- og bronsealderen.