- Vi roter, bråker, herjer, graver og sprenger utom huset deres