Departementet vurderer statlig plan - kommunen får én uke til å uttale seg