En lang og kjedelig støyskjerm på Rabben er pyntet opp av en anerkjent spray-kunstner