Over 40 innspill på framtidig bruk av Frøya-eiendommer. Klikk på kartet for å lese alle planene