Her er lista over investeringene Frøya skal ta på vann- og avløp i 2019