- Når man skal i gang med ny aksjon for fjerde gang gjelder det å tenke nytt