Knut Pettersen på bygg-mixen er tydelig fornøyd med situasjonen.

- Det har vært et lite problem og ikke kunne tilby drivstoff disse ukene. Etter at Statoil-Service ble lagt ned måtte folk kjøre til Flatval eller Dyrøya for å fylle tanken, og det var lite praktisk, sier han.

- Det har stadig vært spørsmål om når vi var i gang igjen.

Dobbelt kapasitet

De nye tankene som ligger halvannen meter under asfalten utenfor Coopen er egentlig ikke helt nye.  De er flyttet fra den nedlagete Statoli-stasjonen. Det gamle anlegget hadde en total kapasitet på 24 000 liter, noe som førte til at man hver uke måtte få påfyll for å møte etterspørselen.  Det nye anlegget har mer enn dobbelt så stor kapasitet, og dermed blir det hele mer fleksibelt i forhold til å måtte få tankbilbesøk.

Om tankene har vært brukt før er pumpene nye, noe Knut er svært fornøyd med.

- Det er noe annet enn det gamle ruklet vi hadde, slår han fast.

- I tillegg har det blitt flere fordeler med det nye anlegget.  Siden vi samarbeider med Best kan man nå både benytte Coop-kortet og Statoil- eller Bestkort.  Dessuten har vi egen pumpe for avgiftsfri diesel for de som har lov til å kjøre på det, forteller Knut før han fortsetter: - Styrken vår er at vi kan tilby så brett spekter av varer at vi håper folk stikker innom for dagligvarer eller jernvarer når de først fyller bensin.  Eller omvendt.

Ny asfalt

Om anleggsfasen er over og parkeringssituasjonen normaliserer seg, er ikke alt helt på stell ennå. I begynnelsen av august kommer asfaltleggerne for å legge nytt dekke på hele tomta.  Både på den gamle parkeringsplassen og det nye arealet mot Midtsian.

Med ny oppmerking og tydelig avgrensede handicap-plasser håper de ansatte at kundene finner fram til tiltenkte parkeringsplasser uten for mange kreative løsninger.

- Det har til tider vært litt kaos rundt vegga. Det er flott for oss at det er mye biler og full fart, men av og til stusser vi på hvor folk finner på å sette fra seg bilen, sier Knut Pettersen med et resignert smil.