Per Ervik forteller at han fått mange henvendelser om mangelfull belysning ved Hurtigbåtterminalen på Sandstad.

Det samme gjelder strekninga fra tunellen via rundkjøringene, og mot Sandstad kirke.

– Jeg har tatt opp problemet med fylkeskommunens, Øystein Haavik som er ansvarlig for belysningen, forteller Ervik.

– I dag fikk jeg melding om at entreprenør er satt på saken, og de har planlagt å se på dette i løpet av denne, eller neste uke.

Per Ervik har vært i kontakt med Trøndelag fylke angående belysningen rundt Hitra hurtigbåtterminal, og FV 714. Foto: HF Arkiv

Hitra kommune ønsker å kjøpe området rundt hurtigbåtterminalen fra fylket, for å kunne gjøre området mer innbydende.

Kommunedirektør Ingjerd Astad bekrefter at det kun gjelder arealet rundt terminalen, og at det er Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for belysningen rundt terminalen og langs fylkesvei 714.