Mannen som truet med kniv i tunnelkøen hadde flere ting som ikke var på stell