Væpnet politi rykket til trusselsituasjon i tunnelkøen