Mener kommunen ikke i stor nok grad følger opp fosterbarn og familier