De som reiste lengst, kommer tilbake med dobbelt så mange biler