Rykket ut etter melding om merkelig kjøring i tunnelen