Et av formålene for informasjonsmøtet var å senke terskelen for ungdommene å ta kontakt med politiet.

– Vi fikk høre om hvordan man skal oppføre seg i trafikken, og at man må ta vare på hverandre, forteller Anna Helland Kjerringvåg og Kine Viken.

De forteller videre at det egentlig ikke var så mye nytt

– Politiet er jo skikkelig flink til å legge ut informasjon, så vi får jo med oss det meste som skjer, forteller de to unge avgangselevene videre. Det er viktig at vi blir påminnet at man har et ansvar for hverandre også.

Ingrid Lian (Russestyret og Russepresident), Therese Hartweg Hongslo (NOK Trondheim), Glenn Earl Eide (Trygg trafikk), Trygve Botnan Nordvik (Russestyret Frøya) og politikontakt Helene Skuland Foto: Sølvi T J Næss

Viktig informasjon

– Jeg tror at ungdom kan være litt redd for å ta kontakt med politiet, redd for konsekvenser, forteller russepresident Ingrid Lian

– Det at vi nå har en politikontakt gjør det lettere å ta kontakt, vi har fått et ansikt til navnet.

Politiet brukte konkrete eksempler på ulykker i sin informasjon om trafikksikkerhet.

– Jeg tror det er bra med litt skremselspropaganda, sier Trygve Botnan Nordvik fra Frøya. Det setter en liten støkk i deg når du ser konsekvensene av ulykkene. Når man får fram navn og alder på de unge ulykkesofrene forstår man mer at de er av oss, det kunne skjedd en av oss.

Anna Hellandsjø Kjerringvåg og Kine Viken tror det er lettere å ta kontakt med politiet hvis man har kjennskap til de som jobber her i Øyregionen Foto: Sølvi T J Næss

Synlig politi

Politikontakt Helene Skuland forteller at de i dag har snakket med ungdommene om hvilke forventninger politiet har til årets russekull.

– Vi har jo alle sammen det samme ønsket om at ungdommene skal få ei fin og trygg russefeiring, sier Skuland

– Når vi inviterer til et slikt informasjonsmøte er det for å bli litt bedre kjent med ungdommene våre, og ikke minst at de skal bli litt bedre kjent med oss.

– Det kan gjøre terskelen for å ta kontakt med oss lavere.

Hun forteller videre at politiet kommer til å være tilstede ved flere russearrangement.

– Vi vil være tilstede, og håper ungdommene tar kontakt, ikke bare hvis det er bråk og uro, men også hvis de er bekymret for en venn eller venninne.

Med tanke på tunellstenginga oppfordret også politiet ungdommene til å ta vare på hverandre, og påse at venner kommer seg hjem på en trygg måte enten de bor på Hitra eller Frøya.

Helene Skuland er politikontakt på Hitra og Frøya Foto: Sølvi T J Næss

Nok Trondheim

Nok Trondheim, Senter mot seksuelle overgrep informerte om at de er et lavterskel tilbud til den som er utsatt for overgrep og deres nærstående. De holder til i Trondheim, men innbyggere på Frøya og Hitra kan benytte seg av tilbudet.

Therese Hartweg Hongslo fortalte om grenser, hva er samtykke og hvordan kan vi vite at vi har samtykke til sex. I tillegg informerte hun kort om straffeloven, hvilke reaksjoner man kan få etter overgrep, og hvilke konsekvenser kan det bli for den som utsetter noen for overgrep.

– Det er jo forebyggende dag, og vi ønsker at russen skal reflektere for egen del hva ønsker jeg å få ut av denne feiringa. Hva vil jeg bli med på? Russetiden skal være et godt minne for resten av livet, både for seg selv og medelever, avslutter Hongslo

Trygg trafikk

Glenn Earl Eides budskap fra Trygg trafikk, var at ungdommene måtte ta gode valg uansett hvilken arena man beveger seg på, og at det er mye risiko i livet, men en del av den risikoen kan vi påvirke (redusere) selv gjennom vår adferd.

De har også en oppfordring om å hjelpe hverandre til å ta gode valg, og sørge for å ha avtaler om hvem som skal kjøre. Videre må ungdommene bruke sikkerhetsbelte, og holde fokus og oppmerksomhet på kjøringen ved å ikke ha andre distraksjoner i bilen.

Når det gjelder ruskjøring fikk elevene oppfordringen:

– Vær edru og nykter! Husk at det er ca 130.000 kjøreturer i rus i Norge hver eneste dag! Dere kan også møte de på veien.

Avgangselevene ved Guri Kunna videregående skole fikk informasjon fra Nok, Trygg trafikk og Politiet på Hitra og Frøya Foto: Sølvi T J Næss