Selv etter at Hildegunn ble alvorlig syk er drivkraften å sørge for at andre har det bra

foto