Nei til næringsetablering i strandsonen i Madsvågen

foto