Nei til næringsetablering i strandsonen i Madsvågen