- Hitra vil ha nok med seg selv de nærmeste åra

foto