Nei til nytt våningshus og gjenoppbygging av brygge