Anita Aursøy tilbragte sitt første leveår på Aursøya på Mausund. Deretter ble det flytting til fastlandet og mange barndomsår i Trondheim.

Men barndomsgården ble aldri glemt.

- Selv om vi flyttet fra Aursøya, ble feriedagene tilbragt der ute for å hjelpe bestefar med gårdarbeide, forteller Anita som har mange gode minner fra Aursøya.

Solgte til veiformål

På 1980-tallet ble gården solgt til Sula Mausund Næringsutvikling (SUMA) som kjøpte opp eiendommer med tanke på å anlegge vei mellom Sula og Mausund.

Anita har imidlertid fortsatt hatt fritidsbolig på eiendommen og på den måten opprettholdt kontakten med barndomsøya.

Siden har hun også kjøpt fjøset.

- Dette er i dårlig forfatning. Jeg har derfor lyst til å sette fjøset i stand, men ønsker å eie tomta før jeg setter i gang.

Hun kontaktet SUMA, for å høre om mulighetene for å kjøpe eiendommen tilbake. Fra Sigbjørn Larsen i SUMA fikk hun straks ja.

- Vårt formål er ikke å drive gårdsdrift. Så at Anita vil ta over eiendommen er bare hyggelig, og ikke minst en lettelse for oss, sier Sigbjørn Larsen.

SUMA har imidlertid forstatt sikret seg rett til veitrase forbi gården dersom man lykkes med planene om vei mellom øyene.

Pågangsmot

Anita Aursøy innrømmer at det ligger mye arbeid foran henne.

- Men jeg har både arbeidslyst og pågangsmot. Dette er jo tross alt familiegården, legger hun til.

Anita arbeider idag som sykepleier på Røros, men ser for seg en framtid på Aursøya.

-Med fjøset på plass, kan jeg tenke meg å tilbringe pensjonsisttilværelsen der ute. Og kanskje blir det noen villsauer eller villgriser. Hvem vet, sier Anita Aursøy drømmende.

Konsesjon

Hun har også søkt om konsesjon på eiendommen, noe hovedutvalg for forvaltning i Frøya kommune har stilt seg positiv til.

Som vilkår setter hovedutvalget at nyttbare jordbruksareal blir ivaretatt ved egen drift eller bortleie samt at kystlyngheiene bevares og kultiveres ved tilpasset beiting med sau eller storfe.